Irenestraat 40A, 6651XL, Druten (0487) 74-59-21
Zeker_eten

Zeker_eten

Voedselbank Gemeente Druten


Zelfkeuze bij de voedselbank

Zeker_Eten voor iedereen! is ons motto, zeker voor degenen die het even moeilijk hebben.

De Voedselbank Gemeente Druten hanteert het zogenoemde “keuzeconcept”. In een eenvoudig ingerichte ruimte krijgen de klanten van de voedselbank eenmaal per week de mogelijkheid hun voedselproducten – binnen een vooraf vastgestelde en bekendgemaakte verdeelsleutel - zelf uit te kiezen. Deze keuzevrijheid vergroot het gevoel van eigenwaarde en voorkomt voedselverspilling van niet gewenst voedselwaar. 

De Voedselbank Gemeente Druten streeft er naar om zo gevarieerd mogelijk voedsel te verstrekken.Doelgroep

De doelgroep van de Voedselbank Gemeente Druten zijn de inwoners van de Gemeente Druten die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende een korte of langere periode niet zelfstandig in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. 

De schatting is dat in de Gemeente Druten circa 70 - 80 huishoudens voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor wekelijks voedselondersteuning. Echter, naast deze huishoudens ‘in zicht’ zijn er ook inwoners die onder de armoedegrens leven en niet in zicht zijn.

Ervaring elders leert dat slechts een deel daarvan ook daadwerkelijk een aanvraag indient. Wij beschouwen het als een uitdaging om meer mensen uit deze doelgroep in beeld te krijgen en te stimuleren een aanvraag in te dienen. Dat doen wij niet alleen door de inwoners van de Gemeente Druten te informeren over onze activiteiten maar we proberen -als het maar enigszins mogelijk is- "drempels" te verlagen.

Denkt u in aanmerking te komen voor voedselhulp via de Voedselbank Gemeente Druten of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt ga dan via de knop Aanmelden naar de informatie hierover.Inzamelkanalen voedsel

De voedselbank in de Gemeente Druten is gestart om verspilling van voedsel tegen te gaan en mensen die honger hebben te helpen. 

De Voedselbank Gemeente Druten ontvangt structureel via drie kanalen voedsel:

- Van de plaatselijke supermarkten, de bakker en andere leveranciers.
Deze bedrijven stellen dagelijks of wekelijks voedsel dat nog beperkt houdbaar is, beschikbaar aan de Voedselbank. Dit betreft vooral vlees, kaas, groente, fruit en brood.
- Van het regionaal Distributiecentrum Arnhem (onderdeel van de landelijke organisatie). Wekelijks ontvangt de Voedselbank producten vanuit deze organisatie.
- Via acties: regelmatig worden door kerken, serviceclubs en scholen diverse inzamelingsacties gehouden.

Incidenteel wordt ook voedsel van groothandelsorganisaties, volkstuinverenigingen of andere stichtingen worden ontvangen.

Voedselhulp nodig? 

Producten van de voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Er wordt gekeken naar het besteedbare bedrag per maand, na betaling van vaste lasten. Wij kijken daarbij niet naar uw bezittingen.

Heeft een persoon of gezin na aftrek van vaste lasten te weinig geld over voor het doen van de dagelijkse boodschappen, dan bestaat er in beginsel de mogelijkheid om wekelijks gratis voedselproducten te ontvangen. 


Aanmelding kan plaatsvinden door uzelf of door een hulpverleningsinstantie (organisatie en/of personen) via de knop Aanmelden. Het ingevulde aanmeldformulier wordt door ons doorgestuurd naar het Sociaal team van de Gemeente Druten.
Ook kunt u zich zelf of via een hulpverleningsinstantie rechtstreeks aanmelden bij de Gemeente Druten. Tel: (0487) 58 01 00 of mail naar info@voedselbankdruten.nl

Een door de gemeente toegewezen contactpersoon maakt een afspraak met u om uw financiële situatie door te spreken. Als uw aanvraag is behandeld ontvangt de voedselbank een advies van de gemeente en maakt verdere afspraken met u.
Als u vragen hebt over het aanvragen van voedselhulp kunt u deze via ons contactformulier stellen.
Toekenningscriteria

Bij de toekenning van voedselhulp gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen en eventuele rente van schulden betaald zijn.
Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende normbedragen komt, komt het huishouden mogelijk in aanmerking voor voedselhulp:

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2020 zijn:
Basisbedrag per huishouden: € 135
Per persoon: € 95


De nieuwe normbedragen (leefgeld/ besteedbaar bedrag) per maand per gezin (volwassenen en kinderen) worden dan:
1 persoon € 230 per maand
2 personen € 325 per maand
3 personen € 420 per maand
4 personen € 515 per maand
5 personen € 610 per maand
6 personen € 705 per maand
7 personen € 800 per maand
8 personen € 895 per maand


Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts eenmaal voedselhulp wordt toegekend. 

Link met de uitgebreide toekenningscriteria 

Voorlopige voorziening

De Voedselbank gemeente Druten start binnen een week na aanmelding met de voedselondersteuning. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat er ook daadwerkelijk een aanvraag bij ons is ingediend. U kunt de voorlopige voorziening bij ons aanvragen via het contactformulier of via de mail info@voedselbankdruten.nl Wij nemen vervolgens contact met u op en sturen uw aanvraag naar het Sociaal Team van de gemeente Druten. Het Sociaal Team voert de financiële toetsing uit.Aanmelding kan plaatsvinden door uzelf of door een hulpverleningsinstantie (organisatie en/of personen) via de knop Aanmelden. Het ingevulde aanmeldformulier wordt door ons doorgestuurd naar het Sociaal team van de Gemeente Druten.


Privacy

Waarom mensen in een lastige financiële situatie terecht zijn gekomen hoeven wij niet te weten en weten wij ook niet. Een aanvraag wordt namelijk ingediend bij -en getoetst door- een medewerker van de Gemeente Druten. De voedselbank bemoeit zich dus niet met de financiën van haar (potentiële) klanten!  Als een aanvraag is goedgekeurd krijgt de voedselbank van de Gemeente de hoogstnoodzakelijke gegevens en benadert de toekomstige klant om verdere afspraken te maken. 


Hoe lang kan de voedselhulp worden ontvangen?

Tenminste eenmaal per jaar wordt onderzocht of de klant (nog) in aanmerking komt voor ondersteuning door de Voedselbank. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: geen voedselondersteuning zonder traject. Dit betekent dat indien nodig de klant ook wordt doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties. De maximale duur van de ondersteuning is in principe drie jaar. In incidentele situaties kan hiervan worden afgeweken.