Irenestraat 40A, 6651XL, Druten (0487) 74-59-21
Steun ons

Steun ons

Voedselbank Gemeente Druten

Financiële ondersteuning
De inkomsten van Voedselbank Gemeente Druten bestaan, naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Druten uit giften, donaties en schenkingen. De grootste uitgaven betreffen de huisvestingskosten, verzekeringen, koelingen, diepvriezers en de vervoerskosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Deze uitgaven zijn merendeels vast, zij stijgen of dalen niet/nauwelijks bij meer of minder deelnemende gezinnen.
Bij de Voedselbank Gemeente Druten werken uitsluitend vrijwilligers. Veel sponsoren en donateurs ondersteunen ons financieel. 

Club van sponsoren 
Voor het halen en brengen van het voedsel hebben we een bus. Die bus gebruiken wij als promotie voor onze club van sponsoren. De bus is ingedeeld in vlakken. Ieder vlak vermeldt (indien gewenst) een sponsor. De club van sponsoren ondersteunt ons  financieel. Met deze inkomsten kunnen wij de jaarlijkse vaste kosten betalen.
Om de overige kosten te dekken organiseren we jaarlijks diverse fondsenwervingsactiviteiten. Wilt u wat betekenen voor de Voedselbank in de gemeente Druten? Steun ons en houd onze acties in de gaten!  Wij hebben uw hulp “brood”nodig.
De Stichting Voedselbank Gemeente Druten heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft bij een legaat geen erfbelasting te betalen.
Doet u minimaal vijf jaar een gift aan de Stichting en is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst dan is dit hele bedrag voor u zonder drempel of maximum fiscaal aftrekbaar.
Een éénmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom !!
Met uw bijdrage steunt u onze activiteiten om voedselverspilling te voorkomen en steunt u de mensen in uw omgeving die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0337 7466 56

Of u kunt doneren met iDeal via de volgende link: https://voedselbankdruten.nl/doneren/

Met iedere 5 euro per maand kunnen wij een gezin van 4 personen een week ondersteunen. 
Helpt u ook mee?
  • Text Hover
Voedsel beschikbaar stellen
Van groot belang voor het welslagen van onze doelstelling is de medewerking van de lokale supermarkten, de bakker en andere leveranciers van levensmiddelen. Zij geven ons wekelijks brood, vlees, fruit en andere producten die broodnodig zijn. Deze goede producten zijn om diverse redenen niet meer verkoopbaar via het reguliere kanaal maar voor ons heel goed bruikbaar om wekelijks weg te geven.
Graag komt de Voedselbank Gemeente Druten in contact met bedrijven die deze levensmiddelen kunnen leveren. Zij besparen op deze wijze de kosten die de vernietiging met zich meebrengt, het vermindert de voedselverspilling en wij kunnen de huishoudens die het nodig hebben helpen.

Wilt u als particulier voedsel doneren? U helpt ons enorm met het doneren van houdbare producten. 
Wilt u het voedsel zelf brengen? Dat kan op woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur in de Irenestraat 40a te Druten. Hieronder ziet u de producten waar vooral behoefte aan is.

- Pasta's 
- Rijst
- Soepen (blik en pot)
- Groenteconserven 
- Jam, hagelslag of ander houdbaar broodbeleg
- Houdbare zuivel(producten)
- Koffie, thee
- Vis in blik
- Droge bonen
- Noten
Uiteraard zijn wij met andere producten ook blij. Zolang de producten maar  lang houdbaar en goed verpakt zijn. U kunt bijvoorbeeld ook uw kerstpakket doneren (zonder alcoholische dranken)

Een enkele keer hebben wij extra vrijwilligers nodig
Ons werk is alleen mogelijk door onze vrijwilligers, die er op allerlei manieren aan meewerken dat het voedsel bij onze klanten terechtkomt. Wil je ons helpen, laat het weten en samen kijken wij naar de mogelijkheden.
Click here to edit.
Click here to edit.