Irenestraat 40A, 6651XL, Druten 06 15062142
Steun ons

Steun ons

Voedselbank Gemeente Druten


Financiële ondersteuning
De inkomsten van Voedselbank Gemeente Druten bestaan, naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Druten uit giften, donaties en schenkingen. 
De grootste uitgaven betreffen de huisvestingskosten, verzekeringen, koelingen, diepvriezers en de vervoerskosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Deze uitgaven zijn merendeels vast, zij stijgen of dalen niet/nauwelijks bij meer of minder deelnemende gezinnen.

Bij de Voedselbank Gemeente Druten werken uitsluitend vrijwilligers. Veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben we veel kosten zoals huisvestingskosten, vervoerskosten, verzekering, wegenbelasting, de koelingen en diepvriezers. 


Club van 30 

Voor het halen en brengen van het voedsel hebben we een bus. Die bus gebruiken wij als promotie voor de club van 30. De bus is ingedeeld in 30 vlakken. Ieder vlak vertegenwoordigt een sponsor.Sponsoren binnen de Club van 30 doen minimaal 5 jaar mee. De duur van de overeenkomst is bedoeld om de vaste lasten te dekken. Om de rest van de kosten te dekken zullen we jaarlijks diverse fondsenwervingsactiviteiten organiseren. Wilt u wat betekenen voor de Voedselbank in de gemeente Druten? Word dan nu lid van de club van 30! Als clublid ben u een belangrijke speler voor onze Drutense Voedselbank, in de opstartfase maar ook zeker daarna hebben wij uw hulp “brood”nodig.


De stichting Voedselbank Gemeente Druten heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft bij een legaat geen erfbelasting te betalen.
Doet u minimaal vijf jaar een gift aan de stichting en is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst dan is dit hele bedrag voor u zonder drempel of maximum fiscaal aftrekbaar.
Een éénmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom !!
Met uw bijdrage steunt u onze activiteiten om voedselverspilling te voorkomen en steunt u de mensen in uw omgeving die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0337 7466 56

Of u kunt doneren met iDeal via de volgende link: https://voedselbankdruten.nl/doneren/

Helpt u ook mee? Met iedere 5 euro per maand geeft u hulp waarmee een gezin een week kunnen ondersteunen. Helpt u mee?
  • Text Hover

Voedsel beschikbaar stellen

Van wezenlijk belang voor het welslagen van onze doelstelling is de medewerking van producenten, supermarkten en andere leveranciers van levensmiddelen. Zij worden door ons benaderd met de vraag of zij (het liefst op structurele basis) levensmiddelen willen afstaan. De ervaring leert dat er veel - goede producten - om diverse redenen niet meer verkoopbaar zijn via het reguliere kanaal en als gevolg hiervan worden vernietigd. 
Graag komt de Voedselbank Gemeente Druten in contact met bedrijven die deze levensmiddelen kunnen leveren. Zij besparen op deze wijze de kosten die de vernietiging met zich meebrengt en wij kunnen huishoudens die het nodig hebben helpen.

Artikelen waaraan vooral behoefte aan is zijn:
- Pasta's en rijst
- Maaltijdsauzen en mixen
- Harde groenten (koolsoorten)
- Soepen (blik en pot)
- Groenteconserven en pureepoeder
- Vlees en vleeswaren (mits op de juiste wijze diep ingevroren)
- Brood
- Houdbare zuivel(producten)
- Koffie, thee


Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Voedselbank!
Op dit moment zetten, naast de 4 bestuursleden, ongeveer 30 vrijwilligers zich in voor de Voedselbank Gemeente Druten.
Deze vrijwilligers helpen bij het transport, het ophalen van de wekelijkse aanvoer van levensmiddelen bij zowel de regionale voedselbank in Arnhem als bij lokale leveranciers, de distributie, het netjes klaarzetten van de voedingswaren, zorg dragen voor de voedselveiligheid en het ontvangen van onze klanten.
Er is incidenteel behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

U kunt zich hiervoor aanmelden via: info@voedselbankdruten.nl

Graag met een kort cv of verslagje van jouw vaardigheden.

Heb je zelf een leuk idee?

Met regelmaat worden door kerken, serviceclubs en scholen diverse inzamelingsacties gehouden. 
Wil je op een andere manier iets betekenen voor een ander? Bedenk dan een ludieke inzamelactie om zoveel mogelijk producten van de boodschappenlijst in te zamelen. Hoe creatiever, hoe beter.Hoe leuk zou het zijn als jij met jouw bedrijf, buurt, vereniging, school of vriendengroep kunt zorgen voor blije gezichten en échte hulp voor mensen uit jouw buurt die afhankelijk zijn van de Voedselbank? Bedenk een ludieke inzamelactie en neem contact met ons op! 

Als deze actie past bij onze doelstellingen zorgen wij er vervolgens voor dat je actie herkenbaar wordt op onze website en/of social mediakanalen.
Misschien dat je met deze actie ook nog regionale bekendheid krijgt, want naast het gegeven dat jouw actie wordt vermeld op onze site, worden de leukste, origineelste, grootste acties opgepikt door onze (regionale) kranten of social media-kanalen.


Aanbieden van ondersteunende middelen

Wil je als bedrijf op een andere manier de actie ondersteunen? Bijvoorbeeld door het leveren van bepaalde diensten of het sponsoren van bijvoorbeeld drukwerk of ander promotiemateriaal? Dat kan! Mail naar info@voedselbankdruten.nl.