Irenestraat 40A, 6651XL, Druten (0487) 74-59-21
Steun ons

Steun ons

Voedselbank Gemeente Druten

Financiële ondersteuning
De inkomsten van Voedselbank Gemeente Druten bestaan, naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Druten uit giften, donaties en schenkingen. De grootste uitgaven betreffen de huisvestingskosten, verzekeringen, koelingen, diepvriezers en de vervoerskosten om de producten op te halen bij onze gulle gevers. Deze uitgaven zijn merendeels vast, zij stijgen of dalen niet/nauwelijks bij meer of minder deelnemende gezinnen.
Bij de Voedselbank Gemeente Druten werken uitsluitend vrijwilligers. Veel sponsoren en donateurs ondersteunen ons financieel. Deze inkomsten zijn nodig voor de kosten zoals huisvestingskosten, vervoerskosten, verzekering, wegenbelasting, de koeling en en diepvriezers.

Club van 30 
Voor het halen en brengen van het voedsel hebben we een bus. Die bus gebruiken wij als promotie voor de club van 30. De bus is ingedeeld in vlakken. Ieder vlak vertegenwoordigt een sponsor. Sponsoren binnen de Club van 30 ondersteunen ons  minimaal 5 jaar. Met deze inkomsten kunnen wij de jaarlijkse vaste kosten betalen.
Om de overige kosten te dekken organiseren we jaarlijks diverse fondsenwervingsactiviteiten. Wilt u wat betekenen voor de Voedselbank in de gemeente Druten? Steun ons en houd onze acties in de gaten!  Wij hebben uw hulp “brood”nodig.
De stichting Voedselbank Gemeente Druten heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft bij een legaat geen erfbelasting te betalen.
Doet u minimaal vijf jaar een gift aan de stichting en is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst dan is dit hele bedrag voor u zonder drempel of maximum fiscaal aftrekbaar.
Een éénmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom !!
Met uw bijdrage steunt u onze activiteiten om voedselverspilling te voorkomen en steunt u de mensen in uw omgeving die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0337 7466 56

Of u kunt doneren met iDeal via de volgende link: https://voedselbankdruten.nl/doneren/

Helpt u ook mee? Met iedere 5 euro per maand geeft u hulp waarmee een gezin een week kunnen ondersteunen. Helpt u mee?
  • Text Hover

Voedsel beschikbaar stellen

Van wezenlijk belang voor het welslagen van onze doelstelling is de medewerking van de supermarkten, de bakker en andere leveranciers van levensmiddelen. Zij geven ons wekelijks brood, vlees, fruit en andere producten die broodnodig zijn. Deze goede producten zijn om diverse redenen niet meer verkoopbaar via het reguliere kanaal maar voor ons heel goed bruikbaar om weg te geven.
Graag komt de Voedselbank Gemeente Druten in contact met bedrijven die deze levensmiddelen kunnen leveren. Zij besparen op deze wijze de kosten die de vernietiging met zich meebrengt en wij kunnen de huishoudens die het nodig hebben helpen.

Wilt u als particulier voedsel doneren? U helpt ons enorm met het doneren van lang houdbare producten. Wilt u het voedsel zelf brengen? Dat kan op woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur in de Irenestraat 40a te Druten. Hieronder ziet u de producten waar vooral behoefte aan is.

Ons boodschappenlijstje:
- Pasta's 
- Rijst
- Maaltijdsauzen en mixen
- Soepen (blik en pot)
- Groenteconserven 
- Jams, hagelslag of ander houdbaar broodbeleg
- Houdbare zuivel(producten)
- Koffie, thee
- Vis in blik
- Droge bonen
- Noten

Uiteraard zijn wij met andere producten ook blij. Zolang de producten maar  lang houdbaar en goed verpakt zijn. U kunt bijvoorbeeld ook uw kerstpakket doneren (zonder alcoholische drank)


Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Voedselbank!
Op dit moment zetten, naast de 3 bestuursleden, ongeveer 35 vrijwilligers zich in voor de Voedselbank Gemeente Druten.
Deze vrijwilligers helpen bij de (klanten) administratie, de planning, het ophalen van de levensmiddelen bij zowel de regionale voedselbank in Arnhem als bij de lokale leveranciers, het netjes klaarzetten van de voedingswaren, dragen zorg voor de voedselveiligheid en het ontvangen van onze klanten.
Er is incidenteel behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

U kunt zich hiervoor aanmelden via: info@voedselbankdruten.nl

Graag met een kort cv of verslagje van jouw vaardigheden.

Heb je zelf een leuk idee?

Met regelmaat worden door kerken, serviceclubs en scholen diverse inzamelingsacties gehouden. 
Wil je op een andere manier iets betekenen voor een ander? Bedenk dan een (ludieke) inzamelactie om zoveel mogelijk producten van de boodschappenlijst in te zamelen. Hoe creatiever, hoe beter.Hoe leuk zou het zijn als jij met jouw bedrijf, buurt, vereniging, school of vriendengroep kunt zorgen voor blije gezichten en échte hulp voor mensen uit jouw buurt die afhankelijk zijn van de Voedselbank? Bedenk een inzamelactie en neem contact met ons op! 


Aanbieden van ondersteunende middelen

Wil je als bedrijf op een andere manier een actie ondersteunen? Bijvoorbeeld door het leveren van bepaalde diensten of het sponsoren van bijvoorbeeld drukwerk of ander promotiemateriaal? Dat kan! Mail naar info@voedselbankdruten.nl.