Irenestraat 40A, 6651XL, Druten (0487) 74-59-21
Privacy

Privacy

Voedselbank Gemeente Druten


Wij begrijpen heel goed dat er drempels zijn om een aanvraag te doen of een voedselpakket in ontvangst te nemen. U kunt er echter van uitgaan dat wij waar dat maar enigszins mogelijk is geen persoonsgegevens gebruiken in onze werkprocessen, dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor zover wij die echt nodig hebben om uw pakket samen te stellen en uit te reiken. 
Die gegevens worden vernietigd zodra vaststaat dat u geen gebruik meer zult maken van het voedselpakket. Wij verstrekken géén informatie aan derden (tenzij wet- of regelgeving ons daartoe verplichten). de vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben een privacyverklaring ondertekend. De uitgebreide privacyverklaring vindt u hier: