Klachtenregeling

Waar mensen elkaar tegenkomen en samenwerken kan het voorkomen dat er ergernissen ontstaan. Dat kan komen door de situatie of door opmerkingen of het gedrag van vrijwilliger, coördinator of bestuurslid. Ook kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je last hebt van agressie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld, discriminatie, pesten of dat je meent misstanden in de organisatie waar te nemen. Dergelijke zaken ontnemen het plezier en moeten opgelost worden. Hiervoor is binnen de Voedselbank gemeente Druten een klachtenregeling opgesteld.

Heb je als vrijwilliger een klacht over een collega of een klant?

Ga dan met haar/hem in gesprek en probeer de klacht op te lossen. Lukt het niet op deze wijze de klacht op te lossen, neem dan contact op met de algemeen coördinator en probeer samen de klacht op te lossen. Lukt het niet de klacht op te lossen of wil je het zo niet oplossen, dien dan je klacht in bij het bestuur. Dat kan schriftelijk via [email protected]. Het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indiende en de klacht dan verder afhandelen. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over de bij hen ingediende klacht.

Klachten van klanten, hulpverleners en leveranciers

Als klanten, hulpverleners of leveranciers niet tevreden zijn over de diensten van de vrijwilligers of het bestuur van Voedselbank gemeente Druten kunnen zij contact opnemen met het bestuur. Dat kan schriftelijk via [email protected]. Het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indient en de klacht dan verder afhandelen. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over de bij hen ingediende klacht.